2019/07/04

I WERE YOU(53)

I WERE YOU

十文字美信「…のごとく」、宗紫石「花鳥図」。


2019/07/03

I WERE YOU(52)

I WERE YOU

十文字美信「修羅 失われた記憶 藤崎」、狩野探幽「白衣観音図」。


2019/07/01

I WERE YOU(51)

I WERE YOU

十文字美信「神殿」、宗紫石「滝虎図」。


1 76 77 78 79 80 81 82 187

permalink :

trackback :