2019/07/14

I WERE YOU(62)

I WERE YOU

十文字美信「或るもの」、歌川広重(初代)「猟師と狸図」。


2019/07/13

I WERE YOU(61)

I WERE YOU

十文字美信「来迎」、作者不詳「花鳥遊魚図」。


2019/07/12

I WERE YOU(60)

I WERE YOU

十文字美信は「修羅 失われた記憶」、河鍋暁斎「十六羅漢図」。


1 74 75 76 77 78 79 80 191

permalink :

trackback :