2019/07/01

I WERE YOU(50)

I WERE YOU

十文字美信「蘭の舟」、土方稲嶺「麒麟図」。


2019/06/29

I WERE YOU(49)

I WERE YOU

十文字美信「修羅 失われた記憶、藤崎」、作者不詳「雲龍図」。


2019/06/28

I WERE YOU(48)

I WERE YOU

十文字美信「滝」、河鍋暁斎「白衣観音図」。


1 77 78 79 80 81 82 83 187

permalink :

trackback :