“Gekigan 2017”
Bishin Jumonji Photo Exhibition

Bishin Jumonji Gekigan 2017
Bishin Jumonji Gekigan 2017

Date:
Dec 13, 2017 – Feb 28, 2018
Address:
Bishin Jumonji Gallery
1-7-22 Yukinoshita, Kamakura-shi
248-0005 Kanagawa-ken, Japan [map]
Time:
11:30 – 18:00
Closures:
Tuesday
Tel:
+81-467-61-3755
Fax:
+81-467-22-3472

Bishin Jumonji Gallery Map


Pages: 1 2 3 4 5 6

https://jumonjibishin.com/en/exhibition/trackback/ https://jumonjibishin.com/en/exhibition/

permalink :

trackback :